แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม "วิศวฯ ร่วมใจ สานใยสัมพันธ์"  ครั้งที่  4

     ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "วิศวฯ ร่วมใจ  สานใยสัมพันธ์"  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  พฤษภาคม  2554  เป็นปีที่  4  ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของคณะฯ  ทุก ๆ ปี 

     เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์  และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากบุคลากรวิศวฯ ทุกท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ครั้งต่อไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1. สถานะภาพผู้ประเมิน
  60 บุคลากรภายใน    

   จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งหมด   60   ท่าน

2. เพศ
  23 ชาย    37 หญิง    

3. อายุ
  12 ต่ำกว่า 30 ปี    33 อายุ 30-45 ปี    15 อายุ 45 ปีขึ้นไป    

4. สถานภาพ
  13 สายวิชาการ    47 สายสนับสนุน    


โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ  (5   =  มากที่สุด,     4   =   มาก,     3   =   ปานกลาง,     2   =   น้อย,     1   =   น้อยที่สุด,     *   =   ไม่สามารถประเมินได้)

คำถามของแบบประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321*Avg.%
ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดกิจกรรม292064014.2585.08%
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในคณะฯ 331781104.3386.67%
ประเภทกีฬา242682004.284.00%
อาหารและเครื่องดื่ม1824114303.8376.67%
สถานที่จัดกิจกรรม302181004.3386.67%
ความพึงพอใจโดยรวม272471014.3186.1%
รูปแบบการจัดกิจกรรม282471004.3286.33%
 4.2384.5%


คำถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- ดีมากเลยคับ

- สถานที่การจัดกีฬามหาสนุกค่อนข้างแคบ น่าจะหาสถานที่ที่กว้างกว่านี้เพื่อความเหมาะสมกับกองเชียรและนักกีฬา

- กิจกรรมโยนไข่ ไม่เวิร์กเท่าที่ควร เน้นประเภทกีฬามหาสนุก ให้มากกว่านี้ อีก สัก 1 - 2 ก็จะดี

- รูปแบบงานกระชับดีไม่เสียเวลามาก แต่อาหารเที่ยงลูกชิ้นน้อยมาก คนมาหลังไม่ได้ทาน แต่ทำไมตอนบ่ายมีลูกชิ้นอีก ควรจัดให้อยู่ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เพียงพอกับบุคลากรทั้งคณะฯ

- จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมบุคคลากรสายสนับสนุนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมเลย เนื่องจากมีภาระงานที่ค้างอยู่ วิ่งไปแข่งกีฬาเสร็จก็ต้องรีบมาทำงานที่ค้างต่อ เพราะวันรุ่งขึ้นมีการประชุมกรรมการคณะ อยากจะสนุกกับคนอื่น ๆ แต่ไม่ได้ อยากให้เซ็ตเวลาในช่วงที่บุคลากรว่างจริง ๆ

- ควรจัดช่วงปิดเทอม เพราะได้รับความร่วมมือของบุคลากรมากขึ้น

- ควรเปลี่ยนเวลาจัดเป็นช่วงงานปีใหม่คณะฯ จะเหมาะสมกว่า วันเวลาในการจัดงานล่าสุด เนื่องจากจะมีบุคลากรเข้าร่วมได้มากขึ้น เพราะไม่ติดภาระการ สอบนักศึกษา หรือการให้การอบรม หรือลาพักร้อน

- อาหารไม่หลากหลาย ไม่ชอบอาหารเที่ยง ชอบบุฟเฟ่ดีกว่าให้เลือกทาน มีการขยักลูกชิ้น ไว้บางส่วน จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ไปพบ ก็ได้นำมาแจกจ่ายให้บุค ลากรได้ทานกัน ทำไมเป็นเช่นนี้ อยากให้บุคลากรมาร่วมมากกว่า สำหรับรูปแบบชอบมากๆไม่ต้องเปลืองงบประมาณมากนัก แบบง่ายๆสะดวกสบาย ไม่รบกวนชาวบ้านในเรื่องการขอใช้สถานที่ แต่การประชาสัมพันธ์ไม่เร้าใจเท่าที่ควร

- มีการแจกเสื้อประจำสีด้วยจะได้ดูเป็นทีมชัดเจนกว่า

- กิจกรรมสนุกสนาน ประเภทกีฬาที่น่าจะมีเพิ่มเช่น ตะกร้อ วิ่งเปรี้ยวหรือวิ่งผลัด เป็นต้น

- น่าจะเพิ่มชนิดกีฬา เพื่อเปิดโอกาสให้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

- น่าจะให้ทุกสีมี ลีดเดอร์เหมือนกัน จะได้เพิ่มความตื่นเต้น และสีสันในการแข่งขัน

- อาหารควรเอาให้ผู้ร่วมงานรับประทานกันให้ทั่วถึงเสียก่อน เหลือแล้วค่อยเก็บกลับบ้าน เพราะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

- อาหารและเครื่องดื่มควรให้ร้านเป็นผู้ดูแลมากกว่าให้บุคลากรดูแล

- ชอบรูปแบบเรียบง่าย และประหยัดแบบคราวนี้มากๆ ที่ไม่ต้องมีการซ้อมเพลงเชียร์ไม่ต้องแต่งกายแบบต่างๆแต่ละสี ควรจะเอาเงินมาซื้ออาหารดีๆ ให้บุคลากรทานจะดีกว่ามาก แต่อาหารน้อยไม่ค่อยเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร สังเกตดูตั้งแต่งานสงกรานต์อาหารน้อยมากค่ะ

- ขอให้จัดทุกปี เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีส่วนรูปแบบ เกม หรือกีฬา อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาช่วงอายุเป็นสำคัญเพื่อให้ทุกคนสามารถลงเล่นร่วมกันได้

- ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ควรดูภาพรวมกิจกรรมของทั้งคณะฯ หรือแม้แต่ในระดับภาควิชาฯ ประกอบด้วย เนื่องจากในช่วงจัดกีฬานั้น มีกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งก่อนหน้าและต่อจากนั้นอีกหลายกิจกรรม ทำให้บุคลากรเหนื่อยล้ามาก ช่วงปิดเทอมใหญ่ โดยเฉพาะเดือนพ.ค. น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาในการสะสางงาน และเตรียมงานเปิดเทอม แต่ต้องใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ (ถ้าไม่เข้าร่วมก็จะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือ)

- ชอบกีฬาที่สนุกๆมากแบบที่ไม่ต้องมีรูปแบบมากคราวนี้ชอบมากๆๆๆๆๆ แต่ที่ผ่านๆมาแต่ละสีที่ต้องซ้อมร้องเพลงเชียร์ ต้องแข่งขันกันเอาแบบเอาเป็นเอาตายไม่ชอบเลย สำหรับอาหารนั้นสังเกตดูจัดอาหารทุกกิจกรรมมีน้อยมากไม่เพียงพอกับบุคลากรเลยช่วยปรับปรุงด้วยจะดีกว่าค่ะ

- มีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่มีการแบ่งสีโดยมีภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วมทำให้บุคลากรของแต่ละสีมีความสนิทสนมร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้แต่ละสีไปถึงจุดมุ่งหมาย แต่อย่างไรก้ตามทำให้แต่ละสีรักคณะฯ ภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์