ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลการฝึกงาน
สหกิจศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการฝึกงาน
ฝึกงานต่างประเทศ
Login เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 
* Login ด้วย PSU Passport
แบบประเมินสถิติการใช้ระบบ

นับตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2551
ประกาศการฝึกงาน"โควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์"

นักศึกษาที่ต้องการให้ทางคณะฯ จัดสรรที่ฝึกงาน

สามารถลงชื่อ และส่งเอกสารได้ที่ภาควิชา

ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2554

 

พร้อมเอกสารแนบ

- ใบสมัครฝึกงาน(โควต้า)

- หนังสือรับรองผู้ปกครอง

หมายเหตุ

     นักศึกษาต้องตรวจสอบด้วย เนื่องจากมีบางบริษัทต้องการเอกสารอื่นๆ เช่น ประวัติส่วนตัว, ทรานสคริป, สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาขน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้ที่ http://infor.eng.psu.ac.th/training/ 

 

หากสงสัย ติดต่อ(พี่ลัดดาวัลย์) หน่วยทะเบียนฯ 074-287410 หรือ โทร.(ภายใน) 7410