กรุณา Login เข้าระบบเพื่อใช้ข้อมูล
Login
Password

**รหัสผ่าน ใช้ระบบเดียวกับระบบ DSS
ระบบฐานข้อมูล KPIs คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 2548
ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2552


สถิติการใช้ระบบ ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2551