ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ ศูนย์รวมระบบการจัดการบริหารของคณะฯ

Web Application Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นี้จัดทำเพื่อเป็นศูนย์รวมระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการเข้าถึงระบบได้ตามประเภทบุคลและตามความต้องการของตัวบุคคล สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถ Login เข้าสู่ระบบนี้แล้วจะมีสิทธิ์ในการจัดการกลุ่มโปรแกรมและลำดับความสำคัญในการใช้งานได้อีกด้วย รวมถึงในการเข้าใช้ระบบอื่น ๆที่เป็นระบบ Intranet ของคณะฯก็ไม่จำเป็นต้อง Login ซ้ำอีก ท่านสามารถเข้าระบบอื่นได้ในทันที

คุณสมบัติของระบบ WAC

  1. สามารถจัดการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามประเภทบุคคลได้
  2. สามารถจัดการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามความต้องการของตัวบุคคลได้
  3. เข้าสู่ระบบการใช้งานภายใน(Intranet) เพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าใช้ระบบภายในอื่นๆได้
  4. มีระบบการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานในแต่ละระบบ
  5. สามารถจัดลำดับความสำคัญการใช้งานระบบของตัวบุคคลได้
  6. สามารถกำหนดระบบที่จะให้เริ่มใช้หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว